To Top

Ротондата „Св. Георги”, София

Църквата ротонда “Св. Георги” в София е един от най-старите действащи християнски храмове в страната и света. Тя е най-древният архитектурен паметник в града и единствената запазена до покрив постройка от римско време.

Църквата се намира в центъра на столицата, в двора на президентството, и е част от археологически комплекс.

Наречена е ротонда заради кръглата си горна част. Тя е цилиндрична куполна постройка, изградена върху квадратна основа, с височина около 14 м и с диаметър около 9.50 м.

Ротондата е построена в началото на 4 в., когато Сердика /София/ е бил в своя разцвет и един от най-големите и важни римски градове на Балканския полуостров. Тя е от времето на римския император Константин Велики /306-337 г./, на когото, вероятно заради честото му пребиваване в Сердика, приписват фразата “Сердика е моят Рим”.

Предполага се, че най-напред сградата е била използвана за обществени нужди. Била е и мавзолей или мартирион за почитане на загиналите християнски мъченици. След Миланския едикт /313 г./, с който император Константин Велики обявява християнство за разрешена религия в Римската империя, предназначението й било на баптистерий /кръщелня/ заради множеството християнски покръствания. През 6 в. по време на управлението на император Юстиниан Велики /527-565 г./ тя е превърната в църква. Оттогава е и най-ранният стенопис в храма. От същия период църквата носи и името на свети великомъченик Георги, пострадал през 3 в. в Мала Азия. През 16 в., както и на други места по българските земи, завладени от османските турци, Ротондата епревърната в джамия, наречена Гюл-джамаси. Стенописите й били заличени с бяла мазилка, а на мястото им били изписани растителни мотиви. След Освобождението на България от османско иго /1396-1878 г./ църквата е изоставена, като при смъртта на княз Александър Батенберг е пригодена във временен мавзолей. През 1915 г. започва нейното реставриране и възстановяване. Днес тя е действащ храм, с всекидневно православно богослужение на църковнославянски език, с характерното за древната православна църква източноцърковно пеене, известно и като византийска музика.

За Ротондата е известно, че тук е проведен един от важните църковни събори – Сердикийският /343 г./. Тя се споменава и от Владислав Граматик във връзка с пренасяне на мощите на свети Иоан Рилски от Търново в Рилския манастир през лятото на 1469 г. Тогава мощите на светеца били изложени в Ротондата за поклонение в продължение на 6 дни, като по същото време в нея били и мощите и на свети крал Стефан Милутин.

Освен със своята уникална древна сграда храмът е известен и с неповторимите си стенописи. От всичките 5 слоя, най-ранният е от 6 в., като остатъкът от този античен слой е малък фрагмент в северозападната ниша. В църквата са съхранени 3 слоя средновековна живопис: най-горе - в купола до линията на осемте прозореца, е разположен третият слой, който е от около края на 14 в. Надолу следва първият слой, той е от около края на 9 в. или началото на 10 в. След него е вторият слой - от около края на 11 в. или началото на 12 в. Най-отдолу - в ниската част на храма, няма стенописи, вероятно там мястото е било облицовано с мрамор. Малко останки от петия турски орнаментален слой /от около края на 16 в./ са запазени на западната стена над прозореца.

Църквата ротонда “Св. Георги” е една от най-посещаваните от туристите забележителности в София.

Полезна информация

Ротондата „Св. Георги”
гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” 2
Тел.: +359 2 980 92 16, website: http://svgeorgi-rotonda.com

Работно време:
8.00 – 18.00, без почивен ден

0 гласа
Loading Conversation