To Top

Подземен музей под базилика „Св. София“, София

Подземният музей или Археологическо ниво под действащия храм „Света София“ е сред най-посещаваните забележителности на град София. Мястото е уникално – това е първият и без аналог в страната подземен музей-некропол и то под действаща църква от 6 в., която е една от най-старите и значими храмове, запазени от ранното християнство в Европа.

Цялото пространство под днешната базилика „Света София“ е било част от главния некропол /2-6 в./ на античния град Сердика – по точно тук е била централната част на некропола /най-гъсто наситена с гробни съоръжения/. Днес мястото е археологически проучено, а разкритите над 50 гробни съоръжения и останки от 3 предхождащи църкви, вкл. подови мозайки от тях са консервирани, експонирани и могат да бъдат разгледани. Всички обекти са от периода 3-5 в.

Експонираните под базиликата гробници и гробове са различни по тип и градеж - цистови, изградени от каменни плочи; зидани тухлени, покрити с каменни плочи; засводени, куполни. Някои от тях са с красиви стенописи. На това място е построена и първата християнска църква /началото на 4 в./ в Сердика – съвсем малка постройка, за която се предполага, че е била мартирион /място, където са погребани останките на мъченик за Христовата вяра/. Всъщност в подземния музей могат да се разгледат останки от три църкви, като „Св. София” е четвъртата, изградена най-вероятно в 6 в., при управлението на Юстиниан. Посетителите могат да видят и възхитителните мозайки, с които са били покрити подовете на две от по-ранните църкви.

На метри от базиликата се намира още една уникална находка – гробницата на Хонорий от втората половина на 5 в. Тя е единственото открито до момента в страната гробно съоръжение от къснохристиянския период с изписано името на покойника. Надписът е с червени латински и гръцки букви и гласи: “Хонорий, раб Божии”. Предположението на археолозите е, че вероятно става дума за висш духовник от християнската общност на Сердика. Гробница е изписана с красиви червени кръстове и растения /бръшлян/, които са типични за християнската символика.

Входът за подземния музей е в самата базилика "Св. София“, а за комплекса с гробницата на Хонорий – е отвън до базиликата. В комплекса с гробницата на Хонорий могат да се видят още 4 гробни съоръжения. Подземният музей или Археологическо ниво под базилика „Св. София“ е филиал на Регионален исторически музей – София /в сградата на бившата Централна минерална баня/.

Полезна информация

Археологическо ниво под базилика „Св. София“ /Подземен музей/
гр. София, ул. „Париж“ 2
Тел.: +359 2 980 53 13, website: http://sofiahistorymuseum.bg

Работно време:
1 май- 31 октомври: 10.00 – 17.30, /билетна каса – до 17.00/, без почивен ден
1 ноември- 30 април: 10.00 – 17.30, /билетна каса – до 17.00/, почивен ден – понеделник

Ден за безплатни посещения – всеки втори и четвърти четвъртък в месеца.

0 гласа
Loading Conversation