To Top

Музей на катрана, Борино

Музеят на катрана се намира на 4 км южно от село Борино /в мeстността Завода по пътя за село Чала/, община Борино, област Смолян. Това е единственият музей в Родопите, засега, посветен на боровия катран и производството му. Открит е през 2015 г. Тук може да узнаете как се създава този продукт, каква точно е традиционната му технология на производство, какво лекува и как се прилага.

В малка дървена къща е показано мястото за добива му по стара технология, кожените мехове, в които са съхранявали някога ценната течност и превозвали до пазарите и т.н. Всъщност площадката за катран е конусовидна яма, оформена в земята, където по естествен път от смолисти борови съчки по технологията на безпламъчното горене се произвежда продуктът. Тук ще ви разкажат как точно е ставало това. В Борино производителите на катран и днес продължават да използват същата стара технология.

Боровият катран се е използва и сега в хуманитарната медицина, ветеринарната и в козметиката. Лековит е при кожни язви, кожни екземи, ревматизъм, шипове и др.

Полезна информация

Сдружение „Био- Б- Еко“
с. Борино, община Борино, област Смолян
ул. „Родопи“ 33 /Дом на културата, сутерен/
Тел.: +359 889 811 848, +359 886 704 229, e-mail:bio_b_eko@abv.bg, website: http://borino.org

От Инфоцентъра на сдружението може да получите туристическа информация за планински водачи, транспорт, настаняване и др.

0 гласа
Loading Conversation