To Top

Исторически музей, Самоков

Историческият музей в град Самоков съхранява богати сбирки с интересни експонати. Тук може да видите уникална колекция с творби от прочути български зографи от Самоковската художествена школа. Сред тях са произведения на основателя й Христо Димитров и синовете му Димитър Зограф и Захари Зограф, на Никола Образописов, Васил Попрадойков и др. Изложени са също зографски инструментариум, бои, четки, рисунки и копирки, както и лични вещи на Захари Зограф и др.

От разнообразните археологическа колекция с тракийски и късноантични находки, етнографска, документална, фотографска, художествена ще узнаете за хилядолетната историята на селището, традициите, бита, поминъка и духовността на самоковци.

Експозицията „Самоков - дух и метал” акцентира на значението на града като железодобивен, занаятчийски и културен център. Сред експонатите са макети на механични чукове „самоково“, от които идва и името на града, и на съоръженията за топене на желязо „видня“.

В миналото Самоков бил известен с хилядолетните си металургични традиции, както и със занаятите си: абаджийството, златарството, тъкачеството, шивачеството, грънчарството, медникарствотои др. В музея са изложени накити, керамика, дърворезба, носии и тъкани, характерните за някои самоковски села искровски шевици, модерни за времето си дамски костюми и много други. Малка колекция от прекрасни образци представя и първата стъкларска фабрика в България, открита в Самоков около 1850 г. В нея работели майстори от Карлсбад, Карлови Вари в дн. Чехия. Били произвеждани изделия от бохемско стъкло – сервизи за вино и ракия, подноси, вази и др. Сред интересните експонати е и кибритена кутийка, произведена в най-ранната кибритена фабрика за „пали-дръвца” у нас в Самоков от около 1870 г.

Редица уникални експонати разкриват ролята на града като значим просветен и културен център през Възраждането. Днес в музея могат да се видят: единственият запазен в страната училищен правилник от 1861 г. на Самоковското мъжко училище; оригинален екземпляр на Рибния Буквар; първото българско списание „Любословие”/1842 г./ на самоковеца Константин Фотинов, поставил началото на българския периодичен печат; ръчната печатарска преса на основоположника на българската полиграфия Никола Карастоянов, открил първата българска печатница в Самоков през 1828 г.; уникални документи, книги и др.

Историческият музей е сред 100-те национални туристически обекта.

Полезна информация

Исторически музей, Самоков
гр. Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” 4
Тел: +359 722 6 67 12 , +359 889 849 102, email: museum_samokov@abv.bg, website: https://museumsamokov.blogspot.com

Работно време:
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, без почивен ден

Музейни обекти:

Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”
гр. Самоков, пл. „Захари Зограф” 1
Тел: +359 722 6 67 12
Работно време:
10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00, почивни дни: неделя и понеделник

Байракли джамия
гр. Самоков, ул. „Търговска” 49
Тел.: +359 722 6 67 12
Работно време:
В момента /към април 2019 г./ се отваря само от понеделник до петък от служителите в Историческия музей, с билет, закупен от касата на музея.

Филиал Музеен комплекс, Белчин
с. Белчин, община Самоков, област София
Тел: +359 722 6 67 12, +359 886 614 814

0 гласа
Loading Conversation