To Top

Байракли джамия, Самоков

През 19 в. в град Самоков е имало 4 големи и няколко по-малки джамии. От тях запазена днес е само Байракли джамия. Наричана е още Али ефенди Джамия,Джамията на Йокуша /възвишение/ илиСтарата джамия.

Сградата е построена през 1845 г. на мястото на по-стара джамия. Стените й са изградени от камък и тухла, а покривът – от дърво, от всички джамии само тя е била с купол, който е 14 прозореца, молитвеното й помещение е с размери 14 на 14.8 м.

През 50-60-те години на миналия век джамията е реставрирана под ръководството на арх. Никола Мушанов, а стенописитей са подновени от известния самоковски художник Георги Белстойнев. При реставрационните работи са открити интересни графити на хастара под стенописите - план на църква и имената на трима майстори: Йован, Ристо и Косто. Предполага се, че имената са на самоковските зографи Иван Иконописец, Коста Вальов и Христо Йовевич от Самоковската художествена школа, изписали джамията. В полза на предположението е, че стенописната украса е с характерни елементи от стила на Самоковската школа.

Джамията е обявеназа паметник на културата от национално значение, като от 1966 г. е и музеен обект.

Вътре може да разгледате също фотоизложбата „Самоков през фотообектива”, която представя промяната в градската среда в края на 19 и първата половина на 20 в.

Полезна информация

Музеен обект "Байракли джамия" към Исторически музей - Самоков
гр. Самоков, ул. „Търговска” 49
Тел.: +359 722 6 67 12

Работно време:
В момента /към април 2019 г./ се отваря само от понеделник до петък от служителите в Историческия музей, с билет, закупен от касата на музея.

0 гласа
Loading Conversation