To Top

Античен комплекс „Сердика“, София

Античен комплекс „Сердика“ /Археологически комплекс „Сердика“/ е част от археологическото богатство на София и един от най-посещаваните туристически обекти в столицата. Той се намира в центъра на града, пред и западно от ЦУМ, като голяма част от него е на открито.

Античният комплекс представя останки от римския град Сердика, разкрити в периода 2010-2012 г. във връзка с изграждането на метростанция „Сердика 2“ и реализиране на проект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“.

Тук могат да се видят части от 8 улици, две раннохристиянски базилики, част от терми, 6 големи жилищни сгради и късносредновековна църква, заемащи площ от над 9 000 кв. м. В разкритите сгради са експонирани мозайки, вътрешни дворове, бани, тоалетни и различни елементи от водопроводната и канализационна системи на града. Почти всички експонирани градежи и структури са от 4-6 в., като на отделни места са представени и части от по-ранния период - 1-3 в.

На това място са били и двете главни улица на Сердика. Декуманус максимус /6 в./ е била една от тях и е свързвала източната и западната порти на града. Ширината й е 6.40 м, а проучената дължина – 60 м. Кардо максимус /5-6 в./ е била главната улица, свързваща северната и южната порта на Сердика. Ширината й е 7 м, а проучената й дължина е 40 м.

Към Античния комплекс влиза и по-рано откритата, реставрирана и окончателно експонирана през 1997-1999 г. Източна порта на Сердика-Средец, която е от периода 2-14 в.

Всъщност районът, където сега е Античният комплекс, е разположен непосредствено на север от центъра на антична Сердика. Тук са се разполагали някои от най-богатите и представителни жилищни сгради, както и част от обществените постройки на града.

Обектът е към Музей за история на София /Регионален исторически музей/.

Полезна информация

Античен комплекс „Сердика“
гр. София, пл. „Независимост“ 1 и бул. „Мария Луиза“ 2

Вход - свободен, може да се разгледа по всяко време.
Обектът е към Музей за история на София /Регионален исторически музей/.

Музей за история на София
гр. София, пл. "Бански" 1
Тел.: +359 985 44 55, +359 2 983 37 55 /директор/, e-mail: director@sofiahistorymuseum.bg, website: http://sofiahistorymuseum.bg

0 гласа
Loading Conversation