To Top

Красотата на природата! Да я пазим!

По време на маркиране в гората в Пирин, над село Илинденци, служители на Държавно горско стопанство "Струмяни" забелязват сърна с малкото си, на около месец и половина. Знаейки, че дивите животни не се доближават, горските служители се отдръпват бавно, за да не изплашат животните. Майката се опитва да им отвлече вниманието като после се връща при рожбата си, съобщиха за случката от Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград.

Разнообразието на дивата природа е голямо. В много случаи туристите не са запознати с правилата в гората. Ако забележите диво животно в естествената му среда, не се опитвайте да го доближите или погалите, защото по този начин не само го безпокоите, а и може да го отблъснете от майката. Радвайте се от разстояние!

0 гласа
Loading Conversation