To Top

Къдроглавите пеликанчета в резервата "Сребърна" започват „детска градина“

Младите къдроглави пеликани в поддържания резерват „Сребърна“ започнаха да се обучават на важни умения за оцеляване в природата. Явлението условно е наречено „детска градина“. Поотрасналите млади птици се струпват на групи, а възрастните ги приводняват, учат ги да плуват и да ловят риба. Това съобщи за BGWalk Рени Петрова, гл. експерт по „Връзки с обществеността“ в Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Русе.

Тази година освен традиционно гнездящите в резервата къдроглави пеликани с малки се сдобиха и няколко двойки от вида розов пеликан, размножаващ се обикновено в Делтата на р. Дунав, Гърция и Турция. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. За разлика от предходни години числеността на розовите пеликани е по-малка – около 20 екземпляра, но експертите отчитат по-дълъг престой в колонията за храна и отдих.

Любителите-орнитолози имат още около месец да наблюдават уникалните птици. В края на юли и началото на август пеликаните започват облитания на големи ята и придприемат скитничество по плажовете на река Дунав.

В момента във водните площи се наблюдават неми лебеди, лопатарки, сиви гъски, зеленоглави патици, а в северната част на резервата чапли от смесената колония. Техният размножителен период също е в разгара си.

Наблюдението на птиците може да бъде осъществено със зрителни тръби и система за видеонаблюдение в Природонаучния музей в с. Сребърна. От там започва и най-популярният туристически мартшрут, отвеждащ природолюбителите до рибарско селище „Танасово“, на брега на р. Дунав. На територията на резервата може да се практикува велотуризъм и спортен риболов. Удобните места за целта са по границите на резервата, в регулацията на с. Сребърна.

Снимки:

1., 2. Къдроглави пеликани в Поддържан резерват /ПР/ „Сребърна“
3. Розови пеликани в ПР „Сребърна“
4. Ято неми лебеди в ПР „Сребърна"
5. Панорамен изглед на ПР „Сребърна“ от местността „Коджа баир“
6. Изгрев в ПР "Сребърна"
Автор на снимките: Рени Петрова, РИОСВ-Русе

0 гласа
Loading Conversation