To Top

Дейност на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през ноември 2021 г.

През декември 2021 г. Националният статистически институт /НСИ/ проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната, съобщиха от НСИ.

През ноември 53.9% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 58.0% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38.1% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 25.4% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 18.2% - „неплатен отпуск“, а 12.3% - „освобождаване/съкращаване“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 7.5% от мениджърите, 2.2% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1.8% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 17.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите .

Намаление в приходите от дейността си през ноември спрямо предходния месец са отчели 61.0% от анкетираните управители, докато при 33.5% няма промяна.

През следващия един месец 47.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 31.6% - че ще успеят „До 100%“, а 21.3% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 47.8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 38.2% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 12.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 0.7% прогнозират да я прекратят .

0 гласа
Loading Conversation